IESNIEGUMU VEIDLAPAS

ZEMES IERĪCĪBAS PROJEKTU PIETEIKŠANA

PIETEIKUMA VEIDLAPA - Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām)

PIETEIKUMA VEIDLAPA - Iesniegums par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām)

PIETEIKUMA VEIDLAPA - Zemes ierīcības projekta pieteikšana


PUBLISKO PASĀKUMU RĪKOŠANAS ATĻAUJA

IESNIEGUMS - Publisku pasākumu rīkošanas atļaujas saņemšana


NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI

IESNIEGUMS - Nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesības

IESNIEGUMS - Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi

IESNIEGUMS - Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (fiziskām personām)

IESNIEGUMS
 - Par darījumiem ar lauksaimniecības zemi (juridiskām personām)


TIRDZNIECĪBAS ATĻAUJAS 

IESNIEGUMS - Vienreizējas atļaujas saņemšanai par izbraukuma tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērieniem, atļaujas saņemšanai izbraukuma tirdzniecībai sabiedrisko pasākumu norises vietās

IESNIEGUMS - Vienreizējas atļaujas saņemšanai par izbraukuma tirdzniecību

IESNIEGUMS - Ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujas saņemšanai

IESNIEGUMS - Ielu tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta


IZGLĪTĪBA 

IESNIEGUMS - Bērnu uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādē 


TERITORIJAS APSAIMNIEKOŠANA  

IESNIEGUMS - par koku ciršanu

VEIDLAPA - par plānotās darbības atbilstību teritorijas plānojumam


SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA 

IESNIEGUMS - par atļaujas izsniegšanu  iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm 

IESNIEGUMS - par atļaujas izsniegšanu  iebraukt un/vai novietot transporta līdzekli stāvēšanai teritorijās, kur transporta līdzekļu iebraukšana, apstāšanās un stāvēšana tiek ierobežota ar ceļa zīmēm (LĪGUMDARBU VEIDĒJAM)


REKLĀMU UN REKLĀMAS OBJEKTU IZVIETOŠANAS SASKAŅOŠANA

IESNIEGUMS - izkārtnes, mobilo reklāmu, reklāmas objektu ar piesaisti zemei vai bez tās, tīkla reklāmu saskaņošanai

IESNIEGUMS - afišu, plakātu un paziņojumu par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem u.tml. saskaņošanai


BŪVNIECĪBAS PROCESA VEIDLAPAS

 

 

Pēdējās izmaiņas: 21.05.2019 14:29:31
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET