Smiltenes novads 

Latvijas Republikas administratīvi teritoriālās reformas laikā 2009.gada 1.jūlijā tika izveidots Smiltenes novads apvienojot Smiltenes pilsētu un 8 apkārtējos pagastus - Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagasts). Karte
 
Smiltenes novada teritorijas kopēja platība: 946,1 km2.
Iedzīvotāju skaits: 14 531 (2010.g.).
Attālums no Latvijas galvaspilsētas Rīgas: 132 km.
Attālums no Igaunijas robežas: 40 km.
Robežojas ar: Strenču, Valkas, Apes, Gulbenes, Raunas un Beverīnas novadiem.
Smiltenes novadu šķērso galvenās nozīmes autoceļš jeb šoseja (A2) Rīga-Veclaicene-Pleskava (Krievija).
Lielākās  ūdensteces novada  teritorijā ir  Abuls, Palsa, Nigra, Rauza, Vija upes un ùdenstilpes Lizdoles, Niedrājs, Spiciera ezeri. 
 
Vislielāko daļu no novada teritorijas 49,4% aizņem meža zemes . Ar šādu zemi bagātākie ir Launkalnes, Variņu un Palsmanes pagasti.
 
Lauksaimniecībā izmantojamās zemes aizņem 38,6% no novada kopējās teritorijas un šāda zeme visvairāk ir Smiltenes un Blomes pagastos.
 
Izmantojot gan mežu, gan lauku resursus, galvenie nodarbošanās veidi novada iedzīvotājiem ir mežsaimniecība un kokapstrāde, kā arī lauksaimniecība (piena un gaļas lopkopība, cūkkopība, zirgkopība, graudu un zālāju sēklkopība, dārzeņu un citu kultūraugu audzēšana).
Atsevišķas lauku saimniecības pievērsušās kazkopībai, biškopībai, putnkopībai, zivkopībai u.c.
Pilsētā novada iedzīvotāji vairāk nodarbināti ceļu būvē, pārtikas rūpniecībā, tirdzniecībā, mēbeļu ražošanā, šūšanā, dažādu pakalpojumu sniegšanā. 
 
Novadā ļoti liela uzmanība tiek pievērsta sociālās palīdzības nodrošināšanai, kā arī izglītībai un brīvā laika pavadīšanai. 
 
Runājot par izglītību, šeit pieejama visu līmeņu izglītība – sākot no pirmsskolas izglītības un beidzot ar augstāko. Darbojas arī mākslas, mūzikas un sporta skola, bērnu un jaunieši interešu izglītības centrs, jauniešu dome. 
 
Visā novadā ir attīstītas arī pašdarbības, kultūras un sporta tradīcijas, dodot iespēju ikvienam iedzīvotājam, gan lielam, gan mazam, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku. Tāpat tiek organizēti vietēja un starptautiska mēroga pasākumi, kas piesaista novadam viesus no Latvijas un ārzemēm.
 
Novads nepārtraukti attīstās. Dažādas iestādes un organizācijas darbojas vairākos projektos. Tiek dibināti jauni kontakti ar ārzemēm pieredzes apmaiņai, kā arī sadarbībai.
 
Pēdējās izmaiņas: 27.06.2019 08:21:47
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET
             
             
« Jūnijs 2019 »
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1415
16
17
18
19
20
212223
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
Operatīvās rīcības dienests