2016.gada 1.jūlijā Smiltenē tika atklāts pirmais reģionālās nozīmes Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) Vidzemē, kur iedzīvotāji var saņemt Smiltenes novada pašvaldības un astoņu valsts iestāžu pakalpojumus.

VPVKAC klientus pieņem un sniedz interesējošo informāciju katru darba dienu

Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729

Darba laiks:
P. 8:00 – 18:00
O. 8:00 – 17:00
T. 8:00 – 17:00
C. 8:00 – 17:00
P. 8:00 – 16:00

bez pusdienu pārtraukuma

Smiltenes novada VPVKAC mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e – pakalpojumu lietošanu.

 Informāciju un konsultācijas var saņemt:

  • vēršoties personīgi Dārza ielā 3, Smiltenē
  • zvanot T. 64707588,  Mob.20022348
  • sūtot elektronisko pastu uz:

·         dome@smiltene.lv

·        smiltene@pakalpojumucentri.lv (par valsts iestāžu pakalpojumiem)

Valsts iestāžu pakalpojumi

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra – VPVKAC speciālisti katru darba dienu  pieņem iesniegumus VSAA pakalpojumiem, sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.  http://www.vsaa.lv/lv/noderigi/e-pakalpojumi/e-iesniegums

VSAA speciālisti klātienē apmeklētājus  pieņem: Otrdienās no 9:00 – 12:30 13:00 - 16:00.

Valsts ieņēmumu dienests - VID speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem: Pirmdienās no 9:00-12:00 12:30-18:00, Otrdienās no 9:00-12:00 12:30-17:00, Ceturtdienās no 9:00-12:00 12:30-17:00.  https://www.vid.gov.lv/lv/pakalpojumi

VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par VID e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Valsts zemes dienests - VZD speciālisti klātienē apmeklētājus pieņem: Pirmdienās                                      no 9:00 -12:00 13:00 -17:00.

VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Lauksaimniecības datu centrs - VPVKAC speciālisti katru darba dienu  sniedz informāciju par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju valsts vienotajā dzīvnieku reģistra datubāzē un maksas iekasēšanu no dzīvnieka īpašnieka par reģistrāciju. https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP121/Apraksts

Uzņēmumu reģistrs - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Nodarbinātības valsts aģentūra -  VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Valsts darba inspekcija – VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Lauku atbalsta dienests - VPVKAC speciālisti sniedz informāciju par e-pakalpojumiem un sniedz palīdzību darbam portālā www.latvija.lv.

Attīstības finanšu institūcija Altum - Altum konsultanti klatienē apmeklētājus pieņem:                                                                                Piektdienās no 9:00 - 13:00.

Pieteikt savu laiku  uz Altum konsultācijām var olita.untala@altum.lv, T. 27896585

 

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajāklientu apkalpošanas centrā:

  • Sniedz vispārīgu informāciju un konsultācijas par Smiltenes novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • Sniedz informāciju par Smiltenes novada domes pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
  • Noformē mutvārdu iesniegumus rakstveidā;
  • Pieņem un reģistrē klātienēiesniegtosdokumentus, kas adresēti Smiltenes novada domei, struktūrvienībām, amatpersonām, deputātiem, iestādēm;
  • Sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Smiltenes novada deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
  • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem;
  • Sniedz informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Smiltenes  novada Domei.

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

Elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu.

Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

Pēdējās izmaiņas: 18.06.2019 11:19:22
Copyright © 2011 Smiltenes novada dome. All Rights Reserved.
Pārpublicējot informāciju, atsauce uz Smiltenes novada domi ir obligāta!
Web design & programming: SIA LaGET